Семинар с интригуващото название „Пътят. Дизайнът. Успехът“ ще се проведе на 23 април в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Организатор е русенската школа по дизайн, базирана в катедра „Промишлен дизайн“ на РУ. Семинарът ще протече от 17 до 19 ч на 23 април в зала „Сименс“ на Корпус 2 на университета. 
Този семинар се реализира благодарение на проекта „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“, обяснява Теодор Кючуков. Той е един от участниците в проекта, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовото съдействие на Европейския социален фонд.
Кючуков е в категорията „постдокторанти“, които заедно с докторантите и младите учени са целевите групи, получаващи възможност да разгърнат своята дейност на полето на научните изяви. Той е завършил русенската Английска гимназия, след това - промишлен дизайн в Русенския университет. През 2013 г. защитава докторат на тема „Системологични и семантични основи на светлинния дизайн“. Също благодарение на подпомагането, което се осъществява по проекта, се появява шансът да бъде издадена монографията „Светлинен дизайн“, която е полезно издание за всеки млад дизайнер.
То е като своеобразен буквар - в него разглеждаме пет основни направления в дизайна на осветлението, като рекламно, улично, интериорно и т.н., но вътре могат да се намерят и полезни текстове, свързани, например, с автомобилната светлинна скулптура, обяснява Кючуков. 
Самият семинар „Пътят. Дизайнът. Успехът“, който подготвяме, също ще бъде с двустранна насоченост, обяснява Кючуков. Идеята е от една страна да разкажем на студентите какво се случва, след като завършат висшето си образование и се дипломират - по какъв начин и къде биха могли да се реализират, а от друга страна - да разкажем на учениците от горните класове на русенски гимназии що е то дизайн и как могат да бъдат получени основни и стабилни знания за него в Русенския университет, казва русенецът. Кючуков задълбочава своите интереси в сферата на архитектурно-художественото осветление, самият той преподава на студенти дисциплини като техника на осветлението, теория на композицията, формообразуване и прочие. И намира, че Русенския университет дава възможност на всеки млад изследовател и преподавател „да диша спокойно, да се чувства кофортно и да се развива“. 
Именно в резултат на това, че по въпросния европроект, по който Русенският университет си партнира с Габровския технически университет, 28 млади хора от Русе и 12 от Габрово получават подкрепа както за задълбочаване на работата си по своите научни търсения, така и за участия в конференции, семинари и други национални и международни форуми, като така създават и разширяват контактите си с колеги от различни ВУЗ-ове и държави. От РУ в проекта участват 26 докторанти, 9 постдокторанти и 5 млади учени, каза зам.-ректорът проф.Михаил Илиев, който е и координатор на проекта. Ръководител е ректорът проф.Христо Белоев, отговорник за РУ е доц.Нина Бенчева, а за ТУ в Габрово - доц.Ирина Александрова. 
На аналогично мнение е и друг постдокторант, Светлозар Цанков, който също преподава в РУ. Той е завършил университета през 1987 г., специалността му е  изчислителна техника, след това известно време е работил зад граница, но после се завръща, като преди две години защитава дисертация по тема, свързана с модел за създаване и използване на интерактивни образователни ресурси. Изключително важно е участието в семинари и различни научни срещи, казва Цанков. Там човек може да си свери часовника, като съпостави собствените си търсения с тези на други колеги, създават се творчески контакти, които по-късно много помагат и при научните разработки, и при усъвършенстване на преподавателската практика, убеден е той. И показва едно чудесно издание, което също е плод на проекта, подпомагащ развитието на научните кадри в Русенския университет - луксозното и стилно оформено издание „Стратегия за създаване на мултимедийни дидактически материали“. Качеството на въпросното издание - и оформлението, и печатът, и хартията - са такива, че едва ли някой би се усъмнил, че за него са нужни доста средства, които идват именно благодарение на проекта. Да, така е - при подготовката на издателските микропроекти, които са част от цялостния голям двугодишен проект, всичко се гледа под лупа - и качеството, и оформлението, не правим компромиси, казват Теодор Кучуков и Светлозар Цанков. Средствата, които идват по проекта, ни го позволяват, а от друга страна, тъкмо това - възможността да работим сериозно и концентрирано - ни прави още по-отговорни, за да покажем това, на което сме способни, казват двамата. И категорично заявяват, че шансът, даден от проекта, работата по който приключва през юли, и екипната и доброжелателна атмосфера, която е създадена най-вече от координатора проф.Михаил Илиев, са компоненти, които са изключително важни. Всъщност, това е едно от нещата, които ни кара да сме тук - и да не сме заминали някъде далече, но когато човек може да се занимава с наука в града, който обича, поводите да замине стават значително по-малко, признава Теодор Кючуков.