Да се удължи срокът на договора за наем на орехова градина общинска собственост предлага кметът на Русе Пламен Стоилов. Имотът с площ от 58,556 дка се стопанисва от „Черешево Холидей“ след спечелен търг от ноември миналата година. Срокът на договора е 5 години, а наемателят настоява той да се удължи до 10 години, тъй като мярката „Биоземеделие“, по която кандидатства за финансиране, изисква минимален срок на действие на договора 6 години.
С оглед на факта, че „Черешево Холидей“ ООД към настоящия момент е изпълнило своите текущи договорни задължения и че в самия договор за наем е предвидена опция той да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на страните, Стоилов предлага това искане да бъде удовлетворено.