Първият прием на заявления за подпомагане на инвестициите в земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСП) за периода 2014-2020 г. стартира днес, съобщи Фонд „Земеделие“. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 милиона евро. 
На 18 май ще приключи приемът на заявления за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, а на 8 юни, на такива, които включват и други вложения.
От ДФ „Земеделие“ съобщиха, че в публикуваните на 27 март на електронната му страница заявления за кандидатстване и бизнес план в електронен формат са били установени технически пропуски. Фондът призова кандидатите, които вече са започнали работа с публикуваните документи, да ги изтеглят наново и попълнят актуализираните образци.