Финалният кръг на юбилейното издание на Националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ ще се проведе на 16 април в учебната работилници на русенската професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“. 
Същия ден Русенският университет пък ще бъде домакин на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“, който по традиция и тази година ще се състои в нашия град. Участници са учениците и младите математици от професионалните гимназии и техническите университети у нас. Те ще представят теоретични разработки, които имат практическо приложение в сферата на енергетиката.