Успешно първо тримесечие за тази година отчита „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД с обработени над 200 000 тона товари, съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Драгошинов. Данните сочат, че от януари до март в комплекса се наблюдава ръст от 9% спрямо същия период на 2014 година.
Порт Русе отбелязва положителна тенденция при обработката на зърнени храни, които са скочили с 232%. Двойно повече са насипните торове, а опакованите торове са нараснали шест пъти. Увеличена е и обработената и складирана селскостопанска техника. Намаление има единствено при количествата претоварени въглища, кокс и метали.
На терминал Русе Изток вече успешно работят две линии за комбиниран транспорт на контейнери и трейлъри до Румъния и до Германия. За първите три месеца на настоящата година по двете направления са отчетени вече над 1200 TEU /международна мерна единица за контейнери и натоварени на жп платформи авторемаркета, наречени трейлъри - б.р./. Това е изключителен успех, реализиран за първи път в българско речно пристанище, посочи Драгошинов.
Ръст има и при обработката на генералните товари, като делът им възлиза на 16% при 10 на сто за същия период на миналата година. 
От тази положителна дейност тримесечието приключва с над 550 000 лева счетоводна печалба, което е най-висок показател за тримесечие от 6 години насам, каза още Петър Драгошинов. Той обясни, че занапред очакванията на дружеството са за продължаване на положителните тенденции при обемите генерални товари. Работи се активно и по привличане на нови клиенти, подготвят се нови услуги, които Порт Русе ще предложи на настоящите и потенциалните си товародатели.