„Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се”
(Филип. 4:4)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Възлюбени във възкръсналия от мъртвите Господ наш Иисус Христос братя и сестри,
В този най-светъл ден, когато човечеството отново ликува от вестта за Христовата победа над смъртта, се обръщамe  към вас с архипастирски благослов  за преизобилна и от нищо непомрачена пасхална радост! За мир, любов и светлина във всеки християнски дом, молейки Възкръсналия Господ за благопреуспяването на св. ни Църква и за укрепването на всинца ни в нашата отеческа православна вяра – спасителната вяра в нашия Господ Иисус Христос – Сина Божи, чрез Когото ние „живеем и се движим, и съществуваме” (Деян. 17:28)!
Нека всички днес – с едно сърце и една уста, възпеем и прославим Възкръсналия Жизнодавец, в Когото – по думите на апостола – „имаме изкупление чрез кръвта Му” и „прошка на греховете по богатството на Неговата благодат” (Еф. 1:7)! „Който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор. 1:30), дарявайки ни нов живот в Църквата Си, придобита чрез драгоценната Му кръв, пролята в спасителните  страдания, които Той принесе на Кръста в проява на Своята божествена, жертвена любов и ни спаси от властта на преизподнята, като положи душата Си за нас, за да имаме живот  „в изобилие” (Иоан 10:10).
Във всичко подражавайки на Иисуса, нека и ние, възлюбени, отдаваме нашата жертвена любов за  ближните си,  вървейки по тесния път на завещаните ни от Христа добродетели. Да се стремим във всеки ден от своя живот да въплъщаваме в делата си спасителните плодове на Христовото Възкресение, помнейки  Господнята повеля: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец” (Мат. 5:16)!
Като призоваваме Божието благоволение над всички наши възлюбени клирици и епархиоти, молитстваме от Спасителя – всякога да бди над Своите боголюбиви чада,  да ни укрепва с мощната Си десница, да дарува всекиму крепко здраве, душевни и телесни сили, мир, радост и единство във вярата, в която живеем и чрез която се спасяваме!
Благодатта и мирът на Възкръсналия от мъртвите Господ и Спасител наш Иисус Христос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!
ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
† Русенски митрополит Наум