Лаборатория по Икономическо регулиране в Русенския университет, създадена по проект от факултет Бизнес и менъджмънт, ще изследва различията в икономическото и социалното развитие между регионите в България.  
В лабораторията са обособени четири работни места, профилирани съобразно четирите политики, чрез които държавата може да регулира развитието на регионите - парична, бюджетна, външноикономическа и социална политика. По теми от сферите на тези политики едновременно могат да работят четири екипа с по 6 души, съобщи при откриването доц.Дянко Минчев, ръководител на катедра „Икономика“.
Работата на студентите и докторантите в лабораторията по Икономическо регулиране ще създаде още по-добри условия на обучение и ще подпомогне екипните изследователски и образователни дейности, посочи ректорът на университета проф.Христо Белоев.