Семинар-демонстрация за формиране и резитба на орехи ще се проведе днес в Стамболово по инициатива на Областна служба „Съвети в земеделието“. Показното пред овощари от региона ще направи доц. д-р Кирил Славов от Шуменския университет „Eпископ Константин Преславски“. 
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в Русе ще разяснят на фермерите възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.