Пловдивската фирма „Гранд плюс“ ЕООД е класирана на първо място с 94 точки по обществената поръчка за обследване и сертифициране на жилищните сгради по Националната програма за саниране. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени предложенията на четиримата кандидати. 
Софийската фирма „Енемона“ АД не отговаря на изискванията, тъй като не разполага с определени ключови експерти и бе отстранена от класирането. На второ място с 67 точки е ДЗЗД „Консултанти РД“, а третото място зае варненската фирма „Трауминвест“ ЕООД, която събра 33 точки. 
„Гранд плюс“ ЕООД е с широк спектър на дейност, а нейн собственик е Даниела Григорова.  
Както „Утро“ писа, прогнозната стойност на поръчката е 79 200 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение е до края на тази година. В рамките на настоящата поръчка ще се направят справки за разходите за отопление, ток, газ и други енергийни носители на сградата, която подлежи на енергийно обследване.