Приемната на районното управление на полицията в блок „Първа пролет“ на ул. „Плиска“ ще бъде закрита, тъй като е отпаднала необходимостта от нея. По тази причина кметът Пламен Стоилов предлага на съветниците да бъде отнето правото на безвъзмездно ползване, предоставено на областната дирекция на МВР. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия.
През ноември съветниците решиха четири приемни да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на полицията за срок от пет години.