Обществена поръчка за организацията на единадесетото туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и осмия фестивал на туристическите забавления и анимации, които ще се проведат от 13 до 15 май, обяви Община Русе.
Прогнозната стойност на поръчката е 32 100 лева с ДДС. От кандидата се изисква да осигури минимум 50 регистрирани в каталога компании и 100 индивидуални участници, както и да създаде работна програма за изложението и фестивала. Сред ангажиментите му е да представи минимум три занаята и най-малко десет атракции и забавления.
Нова състезателна категория във фестивала ще бъдат уличните атракции по новооткритата пешеходна зона от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“. 
Оферти ще се приемат до 12 часа на седми април, а в 14 ч специална комисия ще ги разгледа, като критерият за възлагане ще бъде най-ниска цена.