Искане за безвъзмездно предоставяне на три предпазни диги в Красен смята да отправи кметът на Иваново Георги Миланов. Имотите от около 50 декара всъщност са държавна собственост, а намеренията на Миланов са общината да се заеме с тяхното управление. 
Решение дигите да бъдат поискани за стопанисване от държавата, взеха общинските съветници в Иваново и така одобриха предложението на кмета. 
Самият Миланов потвърди пред „Утро“ за намеренията си, но засега не пожела да коментира дали има достатъчено финансов ресурс и възможности за по-доброто стопанисване на дигите и намаляване на рисковете от наводнения като тези през последните месеци. 
Мотивите за искането на Миланов са основно заради проблемите от преливането на Русенски Лом, от което пострадаха къщи и земи в Красен, Божичен, Червен, Кошов и Нисово. Впрочем с наводнението и пострадалите от него хора започна вторият мандат на областния управител Стефко Бурджиев в края на ноември миналата година. Заради големите води и скъсана дига край Красен през декември жителите на селото останаха без питейна вода.