Дружество „Русчук 13“ е единственият кандидат по обществената поръчка за строителство на подземния паркинг в Доходното здание. С основен дял от 90% в него е сдружението по Закона за задълженията и договорите е русенската фирма ПГС-96 ООД, която се занимава с цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения, а управител е Манол Манолов. 10% се държат от софийската ЕКСА АД, специализирана в комплексно управление на инвестиционни проекти и лицензирана за изпълнение на недвижими културни ценности. Управител е арх. Константин Пеев
Прогнозната стойност на поръчката е 502 482 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение 3 месеца. По нея се предвиждат строително-монтажни дейности за довършване на обществения паркинг като първи етап от бъдещ търговско-административен комплекс, както и на връзката му със съседните блокове на театралния комплекс и околните улици. До момента са изпълнени в груб строеж до кота нула подземните нива на паркинга и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.
Подземният паркинг ще осигури 58 паркоместа за автомобили и 8 места за велосипеди, разположени на две подземни нива.