Ново кръгово кръстовище ще бъде изградено в района на хотелски комплекс „Рига“, където се срещат русенските улици „Райко Даскалов“ и „Фердинанд“. Това стана ясно вчера на заседанието на областната комисия по туризъм, на която бе представена концепцията за облагородяването на крайбрежната ивица. Тя ще бъде условно разделена на две зони - зона Запад започва от Речна гара и свършва до улица „Мостова“, там пък започва зона Изток, която ще се разпростира до Зимовника. Концепцията предвижда цялостно преустройство на кейовата ивица и прилежащите пространства. Ново трасе ще има булевард „Придунавски“, инфраструктурни подобрения ще бъдат извършени и в района на Речна гара и близките улици, като се избегнат особено стръмните отсечки от пътните артерии. В зона Изток се предвижда да бъдат построени малки семейни хотели, атракциони, казино и летен театър. Там ще бъде изградена система от пасарели и мостове, които ще свързват крайбрежната ивица с Парка на младежта. От общинската администрация все пак уточниха, че представят само техническия проект за развитие на кейовите пространства. Тепърва при възможност може да започне инвестиционно проектиране и след това самото изграждане. 
На заседанието на комисията, водено от зам.областния управител Станимир Станчев, изпълнителната агенция за проучване и поддържане на плавателния път по Дунав отчете два проекта за опазване на чистотата на водите. Директорът на Историческия музей доц.д-р Николай Ненов представи възможностите за туризъм по Дунавския лимес, както и другите проекти, в които музеят участва. Община Иваново представи своя концепция за създаване на интегриран туристически продукт, а Община Две могили представи традиционните фестивали „Жива вода“ в Каран Върбовка и Събора на хърцоите в Кацелово.