Първата лапароскопска, позната още и като безкръвна операция на дебелочревен тумор бе извършена на 30 март в хирургическото отделение на русенската болница. Тя бе осъществена от началника на отделението д-р Симеон Симеонов и колегите му д-р Силви Йорданов и д-р Стоян Стоянов и продължи 3 часа.
„55-годишният пациент вече е в добро състояние и се възстановява значително по-бързо. Оперативната интервенция е част от стандартния ускорен подход, който е стандарт за отделението и е значителен напредък в развитието на русенската хирургия. Рутинно от 1998 година се извършват миниинвазивни оперативни интервенции при жлъчно-каменна болест и диагностични лапароскопии при заболявания на органите в коремната кухина. През последните пет години приложението на тези методики беше разширено значително“, съобщиха от болницата.