239 деца по-малко ходят на училище към края на февруари, като от тях 172 ученици са заминали в чужбина, а 67 са прекъснали образованието си. Това съобщи шефът на Регионалния инспекторат Димитър Райнов на работна среща вчера, свързана с подкрепата на застрашените от отпадане учащи. За сравнение през учебната 2013/2014 г. отпадналите ученици в областта са 162, като от тях 110 са заминали за чужбина, а останалите 44 са загърбили училището. 18 от тях трупат отсъствия по неизвестни причини, 25 - по социални и семейни причини, и 1 заради слаб успех. Райнов посочи, че най-голям е броят на отпадналите ученици между 4 и 5 клас и между 8 и 9 клас. През учебната 2013/2014 г. общо учениците в 72-те училища в областта са 20 255, като в община Русе те са най-много - 15 946. 
Шефът на инспектората коментира, че мерките за намаляване на децата, които отпадат от образователната система, се делят условно на меки и твърди, като гъвкавите условия за децата, допълнителните часове по български език, заниманията по интереси, създаването на атмосфера на разбирателство и уважение са част от меките мерки, които обаче имат успеваемост в едва 20% от случаите. Останалите 80% са за санкциите, глобите, съдебните присъди или т.н. твърди мерки, каза Райнов и подчерта, че тези проблеми не се решават на 100%.