Комисията за защита на конкуренцията отмени класирането на Община Русе за определяне на фирма за строителен надзор по проекта за ремонт, консервация и преустройство на Регионалния исторически музей, Природонаучния музей и Регионалната библиотека по оперативна програма „Регионално развитие“.
За победител в обществената поръчка е била избрана фирма „Билдконсулт“ ООД, същата която участва в консорциума, който бе избран за проектен мениджър на санирането в Северен централен район. КЗК обаче смята, че участникът не е представил доказателства, че отговаря на изискванията на възложителя - да е изпълнил поне един подобен договор на стойност 50 000 лева преди подаването на офертите. Обществената поръчка за надзора е на същата стойност.
Комисията връща процедурата за ново разглеждане с условието въпросните документи да бъдат изискани от „Билдконсулт“.
В процедурата освен „Билдконсулт“ са участвали още две фирми, но те са били отстранени, защото не отговаряли на условията. Зам.-кметът Страхил Карапчански обаче уточнява, че КЗК счита отстраняването за правилно.
Карапчански съобщи, че за строителните дейности по проекта на стойност 2,8 млн. лева вече има избран изпълнител и сключен договор с него. Това е консорциум по Закона за задълженията и договорите „Еврострой“. В него участват две фирми - познатата русенска фирма „Крис груп“ и великотърновската „ВТ Инженеринг“.