156 домакинства ще бъдат обхванати в започващото днес изследване на Териториалното статистическо бюро, посветено на работата с домашните компютри - влизането в интернет, използването на комуникационните възможности на Мрежата, електронно пазаруване и други услуги. За пръв път ще се проследи и нагласата на хората за рисковете в интернет като заразяване на компютрите с вируси, кражба на пароли, лични данни и друга чувствителна информация.
Изследването ще се проведе до 15 май, като анкетьорите ще посетят семейства в Русе, Борово, Бяла, Сеново, Бъзън, Красен, Помен, Смирненски и Ценово. Те ще се легитимират със служебни карти, чията валидност може да се провери на следните телефони: 082 811 417 и 082 811 412.