Обществена поръчка за изработване на идеен проект за магистрала между Русе и Велико Търново обяви агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на поръчката е да се проучат минимум три варианта за нов терен, които да бъдат обосновани и сравнени. Обществената поръчка предвижда да се изследват по-съществените социално-икономически последици от реализирането на проекта.  Магистралата ще започва от Дунав мост, като проектът трябва да бъде съобразен с предвиденото ново кръстовище по проект, възложен от Областна администрация-Русе и изпълнен от „Виа план“-София, като в този участък не се предвиждат нови проектни решения. Магистралата ще бъде приблизително около 118 км, а краят й ще пресича съществуващия път Велико Търново-Габрово.   
Стойността на поръчката е 1 250 000 лева без ДДС и е с продължителност четири месеца. До участие ще се допускат кандидати, които за последните три години са изпълнявали сходни услуги и разполагат с екип от специалисти проектанти. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като най-голяма тежест ще има предлаганата цена. Оферти ще се приемат до седми май, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори.