Над 70% от овцете в Русенско са вече ваксинирани срещу  болестта син език, показват данните на аграрното министерство. На ваксинация подлежат всички овце на територията на страната, които са на възраст над 3 месеца, като досега не са били наблюдавани нежелани странични ефекти и реакции от ваксината. 
Към 26 март 2015 г. ваксинираните срещу син език овце в страната са 1 012 299, което представлява две трети от всички животни в страната. Това показват обобщените данни на Българската агенция за безопасност на храните.