На 2 април започват поредицата срещи на служители от Дирекция за безопасност на храните и Служба за съвети в земеделието с производители, арендатори, пчелари и други заинтересовани страни в общините на област Русе, съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Първата от тях ще се проведе в четвъртък от 10 часа във Ветово за общините Ветово и Сливо поле. От същия час на 8-и и 16 април ще се проведат семинарите в Иваново и Бяла. 
На работните срещи ще се разгледат новите моменти от Закона за защита на растенията при третиране на земеделските култури с продукти за растителна защита и възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.