Теренът на някогашната сграда на старата Русенска община на ул. „Княжеска“ 7 ще бъде застроен, след като общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Пламен Стоилов за обявяването на конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж на сесията вчера. 
При построяването сградата ще бъде възстановена в автентичния й вид, въпреки предложенията за промени в конкурсните условия на общинските съветници арх. Венцислав Илиев от Синята коалиция+ВМРО и Александър Неделчев от БСП. Илиев предложи вместо възстановяване в автентичния вид, да се предвиди застрояване на обект с обществено значение с минимална площ 1400 кв.м, като се даде възможност за точно възпроизвеждане на съборената сграда или ново обемно пространствено решение. Той показа снимков материал как е изглеждала сградата през годините и посочи, че хората, родени след 60-те години, нямат никакъв спомен за нея. Илиев коментира, че Институтът по паметници на културата е одобрил застроителния план с лека ръка и обобщи, че не възразява срещу идеята да се изгради сграда, а срещу влезлия в сила застроителен план от 1998 г. Освен това общинският съветник посочи, че ул. „Княжеска“ е загубила функцията си като основна артерия, по която някога е течал животът в Русе, и допълни, че днес тя е пуста и остаряла в излъчването си. 
Александър Неделчев от БСП предложи условието за възстановяване на сграда в автентичния й вид да отпадне, като посочи, че това е лъжа за обществеността и гражданите. 
Арх. Силвия Алексиева от БСП се съгласи с предложението на Неделчев, но допълни, че сградата трябва да се доближава максимално близко до сградата на Старата община. Тя обобщи, че бъдещата сграда ще е реплика, но предложи да се изчака проектното предложение, за да се види как ще изглежда тя. 
Д-р Теодора Константинова от Синята коалиция+ВМРО бе категорична, че премахването на условието за възстановяване на сградата в автентичния й вид, ще бъде поредната грешка на Общинския съвет. Няма нова сграда, с която да се гордеем толкова, че да кажем, че сме единствени. Сградата трябва да се възстанови в автентичния й вид заради поколенията след нас, каза тя и допълни, че така се поддържа родовата памет. 
Преди изказванията на съветниците гражданинът Георги Манев също взе отношение по темата, като предложи теренът да остане на общината, тя да възстанови сградата фасадно и да направи музей за развитието на Русе. 
След едночасовата бурна дискусия предложенията на двамата съветници не бяха приети нито от общинска администрация, нито от останалите старейшини. Общинска администрация се съгласи единствено с предложението на Илиев за промяна в сроковете за изготвяне на инвестиционен и работен проект съответно от три на пет месеца и от четири на шест. В крайна сметка окончателното решение бе гласувано с 34 гласа „за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“.