Държавен фонд “Земеделие“ финансира с 30 559 лв. местната инициативна рибарска група “Главиница-Тутракан-Сливо поле”. Парите ще бъдат използвани за разработка и поддържане на интернет страница и създаване на база данни с приложимото законодателство в сферата на околната среда в рибарската област. Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта е в размер до 100%, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а 25 на сто от държавния бюджет на България.
През 2011 г. МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле” стана първата подписала договор с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Максималната одобрена обща стойност на местната стратегия за развитие 2011-2013 г. на инициативната група бе за малко над 7 млн. лева.