Мобилен кардиограф на стойност около 2500 долара дариха вчера членовете на Църквата на Исус Христос и светиите от последните дни на Медицински център 1, бившата Втора поликлиника. Това е поредният жест на щедрост и социална ангажираност на християните, които са добре познати на русенци с мисионерите си - спретнатите в тъмни сака и бели ризи млади момчета.
Управителят на центъра д-р Стоян Стоянов получи лично апарата от Пресила и Крейк Стъц, които са отговорни за социалната дейност на църквата си.
При нас има много пациенти, които са трудно подвижни и не могат да стигнат до сградата на Центъра, за да бъдат прегледани, затова сме благодарни за подаръка и щедростта, каза д-р Стоянов.
Нашата мисия е да помагаме на бедни, болни и хора в нужда, затова сме доволни да се отзовем по този начин, единодушни бяха семейство Стъц.
Църквата в Русе има около 50 последователи, но се надяваме да приобщим още членове и да изградим стабилно братство, каза Людмил Недялков, отговорник на мормоните в Русе.