Около 290 изследвания ще проведе Териториалното статистическо бюро тази година, докато преди 7-8 години броят им е бил само 230-240.
Статистическите изследвания непрекъснато растат. След влизането ни в Евросъюза възникват нови явления и процеси, които също трябва да бъдат отразени, така че това е бъдещето, каза вчера директорът на ТСБ в Русе Галина Ханджиева по време на ритуалното засаждане на първото в страната „Дърво на статистиката“. Младият явор ще расте в градинката пред бившия Изчислителен център на ул.“Църковна независимост“ и ще напомня за хора, работили с любов и всеотдайност към професията. Засаждането му бе знак на памет и уважение за 135-ата годишнина от началото на официалната статистика в България.