Русенските фермери от сформирания миналата година Съюз на дунавските овощари предлагат да се въведе ваучерна система за наемане на сезонни работници, която да разреши проблемите с работната ръка в сектора, научи „Утро“. Предложенията са представени на среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, в която е участвал председателят на съюза Николай Колев и негови колеги от други браншови организации в страната.
В момента голяма част от заетите в прибирането на плодовете през лятото и есента работят нелегално, защото няма механизъм, по който фермерите да ги назначат временно. Тъй като тяхната работа зависи много от метеорологичните условия, валежите и т.н., често се получава така, че те не могат да работят точно в тези дни, за които са наети, тъй като времето е неподходящо. Този проблем касае най-вече отглеждащите плодове,  зеленчуци и ягодоплодни.
Ваучерната система съществува в други европейски държави. При нея земеделският производител закупува ваучер от регионалните бюра по труда. С него се отчита, че даденият човек е работил на дадената дата в стопанството. 200-300 човека могат да се вземат за 1 ден, на следващия ден да почиват, а на по-следващия пак да се наемат. Ваучерите правят много лесно администрирането на този вид работа.
На срещата социалното министерство е поело ангажимент на свой ред да проучи детайлно как се прилага тази практика в Европа, за да прецени по какъв начин може да се приложи тя у нас.
Съюзът на дунавските овощари вече има свой офис на 13-ия етаж в бившия Изчислителен център. Той ще разполага с компетентни служители, които да консултират членовете на съюза, кандидатстващи за финансиране от кампанията за директни плащания за 2015 г. и другите мерки за подпомагане производството на плодове и зеленчуци. Целта е да се избегнат грешки при подаване на заявленията и лишаване от субсидии заради неточно попълнени документи.