Строителни фирми поискаха помощ от народния представител от Патриотичния фронт Искрен Веселинов, за да се разрешат сериозните проблеми, които срещали с „Енерго-Про“. Според предприемачите дружеството бави безконтролно предварителните договори за присъединяване, заверката на проекти, а накрая и самото присъединяване на новоизграждащите се сгради към енергопреносната мрежа. Средно с година закъснява всеки обект само защото „Енерго-Про“ не спазва предвидените в закони и наредби срокове или подписва договори с неопределим срок. Това коства много нерви и загуби на бизнеса, защото води до неизпълнение на договори, недоволство сред клиентите и провалени продажби. Въпреки множеството жалби до дружеството и до енергийния регулатор, проблемът не намира решение вече трета година, твърдят строителните предприемачи.
Искрен Веселинов, който е председател на парламентарната комисия за наблюдение дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, пое ангажимента да поиска доклад по проблема и работещо решение от дружеството и администрацията. На заседанието на комисията, на което ще се гледа доклада, ще бъдат поканени и представители на строителния бранш в Русе.
„Енерго-Про Мрежи“ няма интерес от бавене на проекти. Компанията се стреми да създава условия за нормално протичане на процедурата по присъединяване, като се придържа към нормативните изисквания за изпълнение на всеки последователен етап от нея и при спазване на принципите на равнопоставеност и еднакво отношение към всички свои клиенти, коментираха обвиненията от електроразпределителното дружество.
Присъединяването на обект към електроразпределителната мрежа се осъществява по нормативно регламентирана процедура с няколко етапа, всеки от които изисква технологично време за изпълнение. „Енерго-Про Мрежи“ стриктно следва тази процедура, като се придържа към регламентираните срокове на всеки един етап. Всеки случай се разглежда индивидуално и при възникване на забавяне в процеса, причините могат да бъдат различни в отделните казуси. Те най-често са от документален характер - необходимост от представяне на допълнителни документи или от актуализирането им. В отделни случаи се изисква допълнително съгласуване с други институции или прецизиране на техническите решения, което би могло да наложи промяна в начина на присъединяване по искане на една от страните участници в процеса, обясниха от „Енерго-Про“.