Газовата връзка между България и Румъния, която от наша страна излиза от Дунав в района на Мартен, далеч не е готова, въпреки че още миналото лято работата бе обявена за приключена. Това става ясно от обявена от „Булгартрансгаз“ обществена поръчка за избор на нов изпълнител, който да изгради подводния преход на интерконектора. Тя е на стойност 4,7 млн. евро., така че общата стойност на проекта ще се покачи с тази сума. Хубавото е само, че процедурата е от името и за сметка на румънския газов оператор.
Връзката с Румъния трябваше да е първият интерконектор, който да осигури алтернативни доставки на газ при необходимост и криза със снабдяването с руско синьо гориво. Газопроводът Русе-Гюргево трябваше да заработи в средата на 2013 г. Изпълнителят на подводното трасе под Дунав - консорциум от румънски фирми, се сблъска с геоложки проблеми. Преди няколко месеца стана ясно, че подводната тръба се е сплескала и трябва да се полага отново.
Кандидатите да построят основен газопровод на трасе от 2.1 км по дъното на Дунав трябва да покрият предквалификационни изисквания за финансова стабилност и да имат поне петгодишен опит в строежа на подобни съоръжения. Срокът за подаване на офертите е 4 май, а желаещите да участват трябва да внесат банкови гаранции от 45 хил. евро.
Срокът за изпълнение на строителните работи е краят на декември 2015 г. и спазването му е изключително важно, ако България и Румъния искат да запазят полученото за строежа на газовата връзка европейско финансиране.
Общата дължина на реверсивната междусистемна връзка е 25 км, от които сухопътни са 15.4 км на българска територия и 7.5 км на румънска. Максималният капацитет на газопровода е 1.5 млрд. куб. м годишно.
Прогнозната стойност на проекта е около 24 млн. евро. За реализацията на проекта на двете компании е отпусната безвъзмездна финансова помощ от близо 9 млн. евро от европейската енергийна програма за възстановяване.