В приетите и влезли в сила на 6 март промени в Закона възникват два нерешими за „Топлофикация Русе“ проблема, които с голяма вероятност ще доведат до спиране работата на централата. В текстовете, приети без обсъждане между първо и второ четене, присъстват противоречия, заради които град Русе може да остане без топла вода, а 312 работещи в дружеството да загубят работата си. Това заяви на пресконференция вчера изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев.
Както „Утро“ писа, заради промените в закона русенската централа се лишава от 12 млн. лева постъпления от продажба на ел.енергия, което е около 15% от всичките й приходи. В направените на пожар корекции присъстват поне две противоречия, смятат в „Топлофикация Русе“. Първо, в текстовете са казва, че общественият доставчик (НЕК) и крайните снабдители ще имат задължението да изкупуват високоефективното комбинирано производство на електроенергия, но само до количествата, за които КЕВР е определил преференциална цена на инсталациите. Така в самия нормативен акт се постановя веднъж изкупуването да става по сертификат, а втори път - по прогнозни количества. Тази промяна противоречи и на европейското законодателство, стимулиращо високоефективното комбинирано производство.
Вторият проблем възниква от изискването принудената енергия, произведена над количествата, необходими за осигуряване на експлоатационната надеждност на централата, да се продава на свободен пазар. За да стане действащ търговец на електроенергия обаче, „Топлофикация Русе“ трябва да влезе в стандартна балансираща група. Но в момента дружеството е задължително в една група с НЕК, а нормативната уредба забранява на един обект да бъде в повече от една балансираща група. Несъгласуваността между закона и подзаконовия акт на практика лишава компанията от конституционно гарантираното й право на стопанска инициатива.
За атакуване на тези противоречия в Конституционния съд „Топлофикация Русе“ ще разчита на омбудсмана Константин Пенчев. За целта, както „Утро“ вече съобщи, дружеството инициира подписка, с която да се подаде сигнал за гражданско несъгласие с гласуваните промени в закона. Всеки желаещ може да я подпише в централата на компанията на ул.“Боримечка“. Тъй като пътят от самосезирането на омбудсмана до корекциите в закона може да отнеме прекалено много време, дружеството се надява да му се даде отсрочка поне до 1 юли, когато ще започне новият ценови период и евентуално ще бъдат направени промени в разчетите за приходи и цени, които да позволят бюджетът да се балансира. Такава отсрочка всъщност вече е дадена на „Топлофикация София“ с параграф 198 от преходните и заключителни разпоредби в закона.
За днес по инициатива на синдикатите е насрочена среща в Министерство на енергетиката, на която този проблем да се обсъди. Ако решение не се намери в близките 1-2 седмици, „Топлофикация Русе“ най-вероятно ще бъде принудена да спре работа до 1 юли. Въпреки всички произтичащи от това негативи - недоволни клиенти, неизпълнени лицензионни ангажименти и може би съдебни дела за неспазване на условията по договорите за доставка на топлинна енергия.