300 лева глоба отнесе инвалид със 131 лева пенсия за това, че не съобщил в полицията за намерен на
улицата мобилен телефон.
Мъжът обаче обжалва паричната санкция в съда не само заради непосилния й максимален размер, но и заради факта, че изобщо не знаел, че по закон носи отговорност, ако не съобщи за изгубена вещ. Историята е от май 2014 година, когато инвалидът открил  мобилния телефон „Сони“ на детска площадка до блока, в който живеел. Прибрал го и в рамките на законовия едноседмичен срок не съобщил, че е открил изгубената вещ. Впоследствие започнало дело и телефонът на стойност 90 лева бил намерен и върнат на собственика му, а инвалидът - глобен с 300 лева. 
Незнанието на закона не извинява незнаещия, напомни приетия още в римското право постулат съдът и потвърди, че човекът е трябвало да съобщи в полицията за изгубената вещ. Заради 56-те процента намалена работоспособност, мизерната инвалидна пенсия, на която разчита и тежкото му положение магистратите сметнаха, че глобата трябва да бъде намалена на минималната - 100 лева. Решението може да се обжалва пред още една инстанция.