13-те кметства и 4 от кварталите в община Русе се включиха в кампанията за финансиране на проекти на малките населени места, която приключи в петък. Предстои комисия да разгледа и оцени предложенията и до 27 март да обяви класирането и предоставените финансови средства по всеки проект. Очаква се дейностите по проектите да започнат още през април. Общата сума, предвидена в общинския бюджет, е 160 000 лева.  
Проектите предвиждат благоустрояване и озеленяване на площади, паркове и градинки, изграждане на спортни и детски площадки, места за отдих, поставяне на парково осветление, обновяване на автобусни спирки. Основният акцент в кампанията е жителите на населеното място с доброволен труд да решат обществено значимите проблеми.
Поради огромния интерес към кампанията се предвижда тя да се превърне в ежегодна инициатива, която да направи кварталите и населените места извън Русе по-привлекателни.