От 1 до 30 април двойките с репродуктивни проблеми могат да подават документи по програма „Асистирана репродукция“ в деловодството на общината. Кандидатстването по програмата вече е само един път в годината, а в бюджета на общината са заделени 45 000 лева. 
Информацията за семейното положение на кандидата, както и за адресната регистрация вече ще се проверява по служебен път, а изискването за завършено средно образование отпада. Има промени и в броя на изследванията, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК. 
Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Информационния център или от сайта на Община Русе. Експертите от отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 31, 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2. Заинтересованите могат да получат справки и на тел. 082/506755, 082/506794 и на GSM 0885/397831.