Семинар на тема „Актуални проблеми на пчелната патология“ организира в петък Областната служба „Съвети в земеделието“. За лектори са поканени експерти от Тракийския университет в Стара Загора. Семинарът ще започне в 10,30 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация.
Освен средствата за превенция срещу вароатозата, нозематозата и синдрома на празния кошер, пчеларите от региона ще получат разяснения относно възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства.
Междувременно ДФ „Земеделие“ обяви, че започва прием на документи за кредитиране по пчеларската програма. Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г за 2015 г. могат да кандидатстват за кредити от фонда. Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е до 31 юли.
Кредитите ще са с лихвен процент от 5% годишно. Той ще се отпуска пряко от ДФЗ и ще покрива до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Кандидатите следва да осигурят собствено финансиране за изпълнение на договора в размер на 5%. За да получат кредит, те трябва да докажат, че разполагат със средства за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. 
Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от пчеларската програма. По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.