Безхаберно е да се продават толкова хубави и апетитни имоти, за да се напълни бюджетът. Това коментира на пресконференция вчера общинският съветник от БСП Пенчо Милков по повод предстоящата продажба на общински имот от 18 дка на бул. „България“. Предложението предстои да бъде обсъдено на идната сесия, но Милков бе категоричен, че ще гласува против. 
Той припомни и продажбата на два магазина на „Паркстрой“, които бяха гласувани на миналата сесия, като коментира, че това е поредица, която продължава през цялото управление. Принципът е, когато някой поиска нещо силно, то да му се дава. Когато някой заяви инвестиционното си намерение, както е в случая с имота на бул. „Бълагрия“, веднага се открива процедура, коментира съветникът.
Общинският председател на БСП Божидар Йотов го подкрепи, като посочи, че по времето на тяхното управление също е имало инвестиционни намерения, но не са си позволявали да продават имоти. Управлението и стопанисването на общинска собственост е изключително важно и трябва да е приоритет във всяка общинска управа, каза още той.  
Към имота от 18 дка на бул. „България“ проявява интерес „ПИМК ИНВЕС“ АД - Пловдив, представлявано от Илиян Костадинов Филипов. Според информационната система Апис, дружеството е преобразувано от ООД в АД в края на миналата година с предмет на дейност: Придобиване и управление на недвижими имоти и сделки с тях в своя и/или чужда полза. Предложението на кмета Пламен Стоилов да бъде обявен публичен търг за имота е по повод постъпило в Общината уведомление от „ПИМК ИНВЕС“ АД, че желае да придобие собствеността на общинския терен.