Три пъти седмично подписване по адресна регистрация и срещи с пробационен служител в продължение на една година. Това е наказанието на осъждания вече О.О. заради поругаването на шест надгробни плочи в турските гробища в Две могили. Освен това той ще трябва да положи 200 часа общественополезен труд през следващите 12 месеца. На това успяха да се споразумеят самият О.О. и беленската прокуратура заради посегателството над мъртвите през пролетта на 2013 година. В началото на април мъжът на три пъти в един ден съборил надгробните плочи на починалите двемогилчани. На единия от гробовете пък съборил и направената бетонна ограда. Щетите, които е нанесъл, се изчисляват на 1050 лева.