Гъстата мъгла и пълното безветрие са причина в периода от 4 до 9 януари въздухът в Русе да е бил с неприятна миризма и гражданите да сигнализират за обгазявания, сочат резултатите от проверка, извършена от екоинспекцията.
По сигнали са правени обходи в различни части на града, като се е търсело изтичане на газ от газоснабдителната мрежа. Оказало се, че в този период е нямало никакви аварийни ситуации. Тогава експертите са се насочили към района на сметището, където е установена неприятна миризма, отговаряща на описаната от гражданите. Директорът на инспекцията Дауд Ибрям е  възложил с Мобилната автоматична станция да се извършват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в района на депото.
Установено е, че сметищният газ, който се отделя от незапълнената още клетка номер 1 на депото за отпадъци, съдържа метан и серни съединения /сероводород и производните му меркаптани/. Те не са били в опасни за здравето на хората концентрации, но са били усетени като миризма. След вдигането на мъглата повече сигнали за замърсяване не са подавани, поясняват от РИОСВ-Русе.