В периода 14-16 май ще се проведе 17-ото издание на Специализираното русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника, научи „Утро“. 
В дните на изложението посетителите ще могат да видят демонстрации на техника, презентации на научни колективи от Русенски университет и фирми участници. В рамките му ще се проведе и роудшоу по проект IntraSME, фокусиран върху електрическите превозни средства по земя, въздух и вода. Родители, кандидат-студенти и гости ще могат да се запознаят с предлаганите специалности за обучение, с учебната и материална база на Университета, както и с реда за кандидатстване и формирането на изпитния бал. 
За своите шестнадесет години Специализираното Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника се превърна в символ на модерно земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център за агрофирми, производители и гости.
Специализираното Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника е единствено по рода си в централния северен район на страната и е третото по големина в България. Провежда се ежегодно през месец май на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев“, където се намира и единственият в страната факултет за подготовка на кадри по земеделска техника и технологии.
Организира се от факултетите „Аграрно-индустриален“, „Транспортен“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет и със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Област Русе, Община Русе и Съюза на учените - Русе.
През 2014 година изложението бе проведено от 15 до 17 май и се представиха над 150 фирми. Посетителите, дошли да видят новостите в селското стопанство, транспорта и електрониката, бяха повече от 8000. Очаква се тази година тези числа да бъдат надминати.