Изследване за това как усвояват и прилагат практически знанията си по математика се проведе вчера във всички училища на областта, които през май ще изпратят абитуриенти. Идеята на Министерството на образованието е да свери плановете и учебните програми така, че българските ученици да имат по-добри резултати на изследването PISA. Според данните на проведените досега тестове по тази система 43.8% от българските ученици в осми и девети клас владеят математика дотолкова, че могат само да си сметнат рестото в магазина.
Вчерашните задачи бяха разделени условно на три групи - за основни знания, за задълбочени и за практическа приложимост на наученото по математика. Тестовете са анонимни, а резултатите няма да влизат нито в годишните оценки, нито в матурите, а ще са само за анализ в министерството на проф.Анелия Клисарова.