Теренът на някогашната сграда на старата Русенска община на ул. „Княжеска“ 7 ще бъде застроен, ако общинските съветници одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за обявяването на конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж. Имотът от 1204 кв. м е частна общинска собственост и е отреден за обществени функции. Някога на него се е намирала двуетажната сграда на Старата община, исторически и архитектурен паметник на културата, строен в периода 1865-1870 г. През 1992 г. сградата е свалена от списъка на историческите паметници на културата, а през 1997 г. със заповед на тогавашния кмет Димитър Калчев е съборена, като намеренията са били на мястото да се построи нова обществена сграда на три етажа. През 2013 г. Комисията по общинска собственост излиза с решение на терена да се възстанови автентичният вид на Старата община, но Общинският съвет решава да сформира работна група, която да внесе ново предложение. След няколко заседания групата предлага на мястото да бъде изградена нова триетажна сграда с разгъната застроена площ 1455 кв.м в автентичния й вид, както е одобрено с кметска заповед още през 1998 г.
Точно това се предлага сега като решение, което съветниците да гласуват на предстоящата сесия. Първата стъпка обаче е да се открие процедура за конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху терена при първоначална тръжна цена 407 40 лева без ДДС, данъци и такси. В предложените конкурсни условия е посочено, че срокът за изготвяне на идеен инвестиционен проект е 3 три месеца, а за проектиране - 4 месеца. Сградата с пристройката трябва да бъде изградена и въведена в експлоатация до 6 години, а бъдещият собственик не може да променя предназначението й в следващите 5 години. Кандидатът трябва да предвиди и подходящо място, където да се оформи кът за историята на Старата община, а на фасадата да сложи табела с името, годината на построяване и възстановяване на сградата.