Русе ще бъде домакин на първия национален фестивал на педагогическото майсторство през октомври. Това е едно от решенията, гласувани на семинара на директорите на математически и природо-математически гимназии от цялата страна, който се проведе в града, съобщи директорът на Математическа гимназия „Баба Тонка“ Митко Кунчев. Фестивалът, на който преподаватели по математически и други дисциплини ще показват умения и ще споделят опит, е в рамките на приетата от директорите стратегия за развитие чрез сътрудничество, обясни Кунчев. Стратегията предвижда също да се съгласуват учебните планове в сродните гимназии, за да не се налага ученик, който се мести, да държи приравнителни изпити, обясни Кунчев. 
Една от важните теми на семинара бе финансирането на обучението в нашите гимназии, каза председателят на сдружението на директорите на математически и природо-математически гимназии и шеф на Математическата във Варна Павлин Петков. Няма логика делегираният бюджет да отпуска едни и същи суми за петокласник в обикновено училище и за ученик в Математическа гимназия, тъй като при нас натоварването на преподавателите е двойно и тройно, защото децата имат много допълнителни занимания, обясни Петков. Преди проектозаконът за образованието да влезе на второ четене в парламента, ще направим поредното си предложение стандартът за издръжка на един ученик в нашите гимназии да бъде справедлив, посочи Петков. И поясни, че парите трябва да се увеличат минимум с 33 на сто. В момента парите за ученик са 1336 лева годишно, но за музикални и спортни училища са 2300 лева, а тези, които подготвят кадри за рибовъдството и горското стопанство, вземат по 2600 лева за ученик, каза Петков.