Община Русе вече е собственик на бившата гимназия по жп транспорт на ул. „Братя Обретенови“ 9, след като Министерски съвет вчера й прехвърли имота. Теренът, върху който са построени сградите, е с площ 7591 кв.м, а в решението е посочено, че те ще се ползват за задоволяване на жилищните нужди на социално слабите семейства в града.
Имотът е в добро състояние и е подходящ както за социални нужди, така и за други различни дейности. Нека да завършим проекта за благоустрояване на крайбрежната зона и ще решим. Това каза за „Утро“ кметът Пламен Стоилов и допълни, че теренът източно от бившата гимназия по транспорт е подходящ за благоустрояване и разширяване на зоната за отдих.