Министърът на отбраната Николай Ненчев посети Военния клуб, където началникът на клуба Димитър Вълков му показа заседателната зала, кабинетите за клубна дейност и библиотеката, а също Летния театър и наскоро изкопаните стени и кула на римската крепост Сексагинта Приста. Министърът бе запознат с предложението на фондация „Русчукъ“ за създаването на Алея на бойната слава на Русе. „Вярвам, че с общи усилия ще възстановите великолепието и духа на най-добрите традиции от славното ни минало!“ - написа гостът в специалната книга на Военния клуб.