Изразявам много голямото си безпокойство от това, което се случва с „Дунарит“, каза вчера в Русе министърът на отбраната Николай Ненчев по повод драмата със спрения за 6 месеца лиценз на русенското предприятие за внос, износ и трафик на оръжие. 
За съжаление има доста негативни оценки за предприятието в доклада, който обсъждахме в междуведомствената комисия, каза Ненчев, който е член на комисията. „От различните служби идват много тревожни данни, в това число и за собствеността на предприятието. Очевидно проблемите там са доста тежки. Доколкото разбрах, става дума и за много тежки финансови зависимости“, обясни министърът. 
Направихме усилия да влезем във връзка с представители на завода, разчитахме да постигнем споразумение, но не го постигнахме, добави той. В момента имаме 190 000 мини, които се охраняват от МВР, имаме хиляди тонове боеприпаси, които също трябва да се обезвредят и за това разчитахме и на русенското предприятие, заяви Ненчев. Той поясни, че в момента лицензът е спрян по конкретни причини, посочени в доклада пред междуведомествената комисия, които той обаче не може да разкрие. 
Когато говорим за национална сигурност, е по-важно ние да си следваме приоритетите, хората ще ни разберат, добави министърът. Ние не бихме могли да направим повече, това е частно предприятие, така че самото то трябва са погрижи за своето оздравяване, добави министърът. И поясни: „Лицензът е отнет временно и след няколко месеца ние ще трябва да решим дали ще бъде възстановено разрешението или ще продължи действието на забраната“.