Бракониер с хрилна мрежа, ловящ спокойно риба в лимана на „Корабостроителница Русе“, са заловили в момента на нарушението служителите на отдел „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство - Русе. При рутинно наблюдение те видели мъж да извършва стопански риболов с една хрилна мрежа. Проследили го до излизането му на брега и при извършената проверка се оказало, че той не притежава съответното разрешително. 
На бракониера с инициали И. Ж. И. е съставен акт за нарушение Закона за рибарство и аквакултури. Конфискувана е и мрежата му с дължина 15 метра.