Увеличават се услугите, които могат да се ползват с Персонален идентификационен код, съобщиха вчера от НАП. Освен декларацията за облагане на доходите, осигурителните декларации 1 и 6, с ПИК вече може да се подава и справката за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ). В близките седмици чрез персонален код ще може да се подаде и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. Към момента около 12 000 русенци вече са получили свой ПИК от НАП.
Клиентите на данъчните вече могат да променят своя код колкото пъти желаят. Новият ПИК обаче трябва да е с дължина между 8 и 12 символа, като последните 4 задължително трябва са цифри, уточняват от НАП.
ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. Най-често клиентите на НАП го използват, за да проверят задълженията си към държавата. 
От НАП напомнят, че всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път с ПИК, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. От приходната агенция съветват всеки клиент, който подава декларацията с ПИК, за да ползва отстъпката, преди това да провери онлайн за неплатени стари задължения. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.