Промени в организацията на движението на кръговото на Дунав мост облекчават трафика в района. Нов знак упътва шофьорите на тежкотоварните автомобили да влизат от входа на следващото кръгово пред „Свободна зона“, а не както беше досега - от ринга пред граничния пункт. Идеята е да се разтовари движението в района и да се облекчи „тапата“ на Дунав мост, която редовно се образува особено в пиковите часове. Знакът е поставен по искане на полицията и след решение на общинската комисия по организация и безопасност на движението.