За втора поредна година проектът на Община Русе за ремонт на Средношколското общежитие не успя да се класира за финансиране по програма „Красива България“. Това става ясно от решението на Управителния съвет на програмата.
През декември Общинският съвет даде съгласие общината отново да кандидатства по „Красива България“ за ремонт на общежитията, като осигури 56% от бюджета на проекта, чиято обща стойност е изчислена на 225 371,50 лв. с ДДС. Сградата е построена през 1969 г., капацитетът й е за 800 ученици, но поради лошите условия за живот няма интерес. Използва се само шестетажният корпус, в който са настанени 160 ученици от 5 до 12 клас. Проектът предвиждаше ремонт и мерки за енергийна ефективност именно на този корпус, чиято фасада се руши, а покривът тече. Стаите трябваше да бъдат преустроени за двама обитатели и да имат собствени санитарни възли. Но общежитието отново не бе одобрено за финансиране и през 2015г. 
Проектите на три други общини в областта - Иваново, Ценово и Бяла, обаче имат повече късмет и са сред одобрените общо 41 обекта. Общините Иваново и Ценово попадат сред 19-те обекта по мярката за подобряване на обществената среда в населените места. В Иваново ще бъде ремонтирана част от първия етаж в общинската административна сграда, като общата стойност на проекта е 44 581 лв. От тях 22 291 лв. ще осигури общината, а 22 290 лв. дава програмата. Паркът за отдих в Ценово пък ще бъде благоустроен за 299 002 лв., като съфинансирането от общината е за 200 331 лв., а програмата осигурява 98 671 лв.
По мярката за подобряване на социалната инфраструктура финансиране ще получи психиатричната болница в Бяла. Проектът предвижда ремонт на северната фасада за 200 321 лв., като 102 164 лв. са осигурени от медицинското заведение, а останалите 98 157 лв. са финансирани по програмата.