Възможностите за достъп до европейските фондове бяха поставени като акцент в бъдещата дейност през 2013 година на съвместната българо-румънска работна група по време на нейното първо заседание за тази година, което се проведе в Гюргево. След като резюмира успешните резултати на земеделската комисия за 2012г., нейният досегашен председател - зам.областният управител на Русе Веско Маринов, предаде поста на администратора на окръг Гюргево Йонел Мускалу. Той от своя страна връчи почетна диплома на Маринов в знак на уважение и признание към положените от него усилия.
Следващото заседание на смесената група ще се проведе в Русе на 14 февруари навръх Трифон Зарезан, когато румънските гости ще бъдат запознати с традиционния обичай за зарязване на лозата.