2829 декара ниви в землището на Горно Абланово обхваща комасационен проект, изготвен от членове на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Той е един от 15 комасационни проекта в различни землища, подадени в Министерството на земеделието и храните.
Площта на земите на собствениците, заявили желание за участие в проектите, е в размер на 71 128 дка, а самите землища са по-големи, като право на участие в комасационните процеси имат всички собственици и могат да се присъединят, съобщават от БАСЗЗ.
Схемата вече бе прилагана няколко пъти в различни райони на страната и вече обхваща над 100 000 декара. В Русенско обаче ще се прилага за първи път. При най-успешните проекти благодарение на уедряването на парцелите цената на земята се е увеличила 4 пъти, а на изплащаните ренти - 5 пъти. Това всъщност е основният начин за добавяне на стойност върху обработваемите ниви, използван от големите фондове за земеделска земя. Благодарение на комасацията те успяват да продадат комасираните площи на цени много над покупните и да реализират прилични печалби.
Въпреки усилията на най-големите играчи на пазара, а и на арендаторите, в последните години средният размер на парцелите у нас е намалял до 5,5 дка спрямо 6,8 дка преди няколко години. Така проблемът с раздробеността се изостря и се засилва нуждата от комасация.
Комасацията ще съдейства за усвояване на евросубсидиите, за увеличаване на заетостта, за развитие на напояването. Важно е да се отчете, че така се постига планиране на селскостопанските територии, каквото всички общини трябва да имат до 2016 г.
Целта на комасацията е намалението на разстоянието между имотите на един собственик, като в този процес големите собственици отиват в покрайнините на землището, а малките са в съседство със селото, като така не им се налага да пътуват по 2-3 км в едната посока, за да стигнат до нивата си.
Комасацията е задължителна в областта Галисия в Испания. В Германия тя става задължителна, ако я поискат над 51% от притежателите на земя. Тогава останалите 49% са длъжни да участват в нея и това не се приема като тежест, а като правилно решение. Немският опит е възприет от Турция, като от 2010 г. досега в южната ни съседка са комасирани 36 млн. декара, показват данните на БАСЗЗ.