Двама души от Голямо Враново се изправиха пред съда за това, че на два пъти отказали да осигурят достъп до имоти, които трябвало да бъдат описани от частен съдебен изпълнител.
Сцената се разиграла еднотипно първо на 27 февруари 2012 година, а след това и на 11 декември. Частният съдебен изпълнител Милкана Македонска и екипът й отишли да опишат две къщи в Голямо Враново. Причината - единият от съсобствениците на имотите бил виновник за катастрофа, от която пострадал човек. А впоследствие бил осъден да плати обезщетение за причинените му вреди. Мъжът първоначално внесъл скромна сума, а след това преценил, че ще си реши проблемите, като духне за Германия. Така оставил двамата си братя да му сърбат попарата. Точно те се изправиха пред съда за това, че попречили на екипа на съдебния изпълнител да си свърши работата. Отказали да отключат двете съседни къщи и въпрепятствали описването им.
За стореното двамата братя бяха признати за виновни от съда, но освободени от наказателна отговорност. Всеки от тях ще трябва да плати по 1000 лева глоба за двата пъти, в които е възпрепятстван описът. Решението може да се обжалва.